Massage


Massage

Finsk massage

 

Den finska klassiska massagen är en mycket behaglig, terapeutisk och djupbehandlande form av massage. Den är kraftfull och går ner riktigt djupt i musklerna. Det är en fantastisk metod för att släppa på spänningar i kroppen.

 

 

Idrottsmassage/Avancerad massage

Som ett komplement till den klassiska massagen använder vi oss av undersökningsmetodik för att snabbt upptäcka om eventuella kontraindikationer eller relativa risker föreligger. Vi kan med en grundligare undersökning som t ex rörelsetester och palpation av triggerpunkter finna orsaken till problemen och sedan med den informationen göra en bedömning om vilken behandling som är aktuell.


Nervbanemassage


Med den finska nervbanemassagen behandlas vissa banor i kroppen som inte

alltid följer nervbanornas läge.

Förutom nervernas riktning följer behandlingsbanorna också akupunkturmeridianer,

muskel- och benhinner.

Även vissa triggerpunkter finns ofta på behandlingsbanorna.


Finsk nervbanemassage är en MYCKET kraftfull behandling som når och

ibland också överskrider smärtgränsen samt även (i vissa fall) tillåter

uppkomst av blåmärken på huden.

Kraftig värk efter första behandlingstillfället är därför inte alls ovanligt.

Resultatet efter behandling brukar oftast märkas senast efter den

tredje behanlingsomgången.


Den finska nervbanemassagen skiljer sig HELT från den kinesiska

formen med samma namn.

De två har ABSOLUT ingenting alls med varandra att göra mer än namnet.


Denna typ av massage lämpar sig mycket väl vid långvarig/kronisk smärta,

t.ex. musarm, golf/tennisarm eller ischias.

 

Muskeltöjning

och terapeutisk stretching är en effektiv behandlingsmetod vid olika typer av störningar i rörelseorganen. För att få ett fullgott resultat vid behandling av muskulära rörelseinskränkningar är det viktigt att det behandlas på ett korrekt sätt. I detta arbetar terapeuten efter en viss metod för att på bästa sätt utnyttja muskelns anatomi och kunna uppnå förbättring.

 

Vi på Sweet life Pole arbetar ofta med en kombination av finsk klassisk massage, idrottsmassage och muskeltöjningar för att på bästa sätt hjälpa Dig med Dina problem.


BambuMassage

Bambumassage är en mycket djupgående massagebehandling i syfte att mjuka upp kroppens alla stela leder och muskler. Med hjälp av massagepinnar av bambu kommer man väldigt djupt in i muskulaturen och kan släppa på spänningar i kroppen.

Tro det eller ej – bambumassage är faktiskt väldigt effektivt mot celluliter.
Bambupinnarna går djupt och förstör cellulitdepåerna som sedan helt naturligt kan rensas ur kroppen.
Bambumassage är ofta en mycket behagligt men kan samtidigt kännas smärtsamt då bambupinnarna ned i de djupaste musklerna.

En ny otrolig upplevelse, en fantastisk känsla som ofta berör våra sinnen.